basın bültenleri

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri- Çevre ve Sağlık

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri- Çevre ve Sağlık

Sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim davranışları, bu dünyada yaşayan herkesi ilgilendirmektedir. Birleşmiş Milletler (UN) bu konuda çeşitli önlemler almayı planlamaktadır.

 

Çevre ve Sağlık

Milyonlarca canlı türünün hayatını tehlikeye atan hava, su ve toprak kirliliği, sanayi üretimi ve tüketim atıklarının geri dönüştürülmemesinden dolayı ortaya çıkan tehlikeli kimyasallar sonucu ortaya çıktı. Maalesef ki, yeterli ilaç ve tıbbi müdahaleden yoksun kalan milyonlarca insan ve hayvan, gün geçtikçe artan çevre kirliliğinden kötü bir şekilde etkilenmeye devam ediyorlar. Birleşmiş Milletler, 2030 yılına kadar tıbbi kaynaklara ihtiyacı olan insan ve hayvanlara gerekli malzemeleri temin etmeyi ve ücretsiz tıbbi müdahale sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Temiz, tatlı su kaynakları gün geçtikçe daha da azalmaktadır. Bu sebeple dünyada temiz tatlı su ihtiyacı olan insan ve hayvanların bu ihtiyaçlarını karşılama konusunda çektikleri zorluklar ne yazık ki artmaktadır. Birleşmiş Milletler’ in 2030 yılına kadar aldığı planlar arasında temiz su kaynaklarının kirlenmemesi için atıkları tatlı su kaynaklarına atan şirketlerin hukuki olarak uyarılmasını; bu sebeple kaynaklardaki suların insan sağlığına zararlı bileşenlerden ayrışarak temiz tatlı suya ulaşım imkanlarını çoğalmasını planlamaktadır.

 

Yaşam alanının %99’unu kaplayan okyanusların, doğal dengenin sürdürülmesi açısından önemi kesinlikle yadsınamaz. İnsanoğlu olarak okyanusları korumak görevimiz. Yanlış balık avlama, kimyasal atıkların okyanusa boşaltılması, gün geçtikçe CO2 salınımı; okyanusların kimyasal dengesini bozarak olması gerekenden daha asidik bir yapıya dönüştürmüşlerdir. Birleşmiş Milletler bu aktivitelerin azaltılması için çeşitli hukuki prosedürler uygulayacaklarını, aynı zamanda CO2 salınımının azaltılması amacıyla yeni ulaşım yöntemleri üzerinde Ar-Ge projelerine yatırım yapmayı hedeflediklerini belirtmektedir.  2020 yılına kadar, kıyı ve deniz alanlarının %’10'unun, bu alanların geleceğini daha iyi hale getirecek araştırma ve geliştirme projelerine yardımcı olacak bilgileri almak için BM yönetmeliğinde yasa ile kontrol edilmesi planlanmaktadır.