basın bültenleri

Cam Neden Saydamdır?

Cam Neden Saydamdır?

Camın onca sahip olduğu güzelliklerinden biri de saydamlık.

 

Camın saydamlığı kişilerde; saflık, pürüzsüzlük ve aydınlık hissiyatı uyandırabilir. Sanatta kullanım alanı oldukça geniş olan cam, bakan kişide sade, yalın ve premium bir algı yarattığı rahatlıkla söylenebilir.

 

Kimyasal Yapısı

Sodyum, potasyum, oksijen ve silikon gibi doğal hammaddelerden oluşan cam, yapısal olarak organize bir yapıya sahip değildir, moleküler anlamda dağınık bir yapıdadır. Bu dağınık yerleşimde atomlar, elektron denilen atomaltı parçacıklar barındırmaktadır.

Bir cisme ışık doğrultulduğu zaman, cisim ışığın yapısında enerji partikülleri olarak bilinen fotonlar tarafından uyarılır. Çok sayıda atomun bir arada olduğu katı maddelerde ise elektronların bulunabileceği çok sayıda farklı enerji seviyesini içeren enerji bantları oluşur. Bu bantlar arasındaki enerji farkı çok büyük olduğunda ışığın enerjisi, elektronun enerji bantları arasında geçiş yapması için yeterli olmayabilir.

Cam üzerinde bir elektronun uyarılması için gereken enerji, görünür ışığın sahip olduğu enerjiden daha yüksektir. Bu nedenle görünür ışık camın içinden etkileşmeden geçer ve cam şeffaf görünür.