Kalite Kontrol ve Güvence

Kalite Kontrol ve Güvence

PPC (Plunger Process Control)

İlk proses kontrol noktası olan PPC (Plunger Process Control) kendi prosesi içinde gramajın sabit kalmasını sağlar.

Sıcak Proses Kontrol

Daha sonra sıcak manuel proses kontroller ile üretim makinelerindeki her kalıptan çıkan ürünler saatlik olarak kalite, gramaj ve şekil hatalarına göre kontrol edilir.

İlk Müdahale: XBar Kızılötesi Kameralar

Xbar kızılötesi kameralar, GCA Tesisi’nde cam ambalaj üretim safhalarının en önemli kademelerinden biridir. Xbar vision, ürünün sıcaklık dağılımına göre cam cidar dağılımlarını ve boyutsal hataların kontrolünü sağlayarak kalitenin artırılması ve ilk müdahalenin yapılması açısından önem taşımaktadır.

Ölçümler

Soğutma fırını çıkışında saatlik kalite kontroller gerçekleştirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Teknik resim ve ürün spesifikasyonalarına göre yükseklik, çap ve kafa çapı gövde ve kafa eğrilikleri ölçülür.

Inline Kalite Makineleri ile Yapılan Kontrol Aşamaları

İlk istasyon: Kozmetik hatalar ile yan yüzden görülebilecek şekil hataları ve iç gerilmeler kontrol edilir ve spesifikasyonlara uymayan ürünler ayrılır.

İkinci istasyon: Sızdırmazlık ve yükseklik, çatlak, ovallik, cidar ölçümleri, ağız ve taban hata kontrolleri yapan kompleks bir istasyondur.

Kalıp Testleri

İç basınç ölçümü tahribatlı bir muayene olduğu için saatte bir kalıp seti ürüne uygulanır. Testi geçemeyen kalıp numaraları Inline kalite makinalarından otomatik olarak ayrılır.

Laboratuvar Kontrolleri

Cam ambalaj üretim spesifikasyonlarında GCA’nın taahhüt ettiği değerlerin sağlanması amacı ile;

  • İlk olarak “polariscope” kullanılarak cam ambalaj ürünlerinin otomatik kalite kontrol
  • Makinalarında ölçülen iç gerilmelerinin doğrulaması yapılmaktadır.
  • Cam ambalaj ürünlerinin termal şok dayanımları test edilir.
  • Ürünlerin dik yük dayanımları test edilir.
  • Ürünlerin yan darbe dayanımları test edilir.
  • Ürünlerin kaplama kalınlıkları test edilir.
  • Ürünlerin otomatik kalite kontrol makinalarında ölçülen cidar dağılımlarının doğrulaması yapılır.
  • Ürünlerin cam renkleri spektrofotometre ile sayısal olarak ölçülür.