Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

GCA olarak, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

Bu kapsamda;

  • Çevre mevzuatı gereklerini karşılamayı ve hatta aşmayı,
  • Çevre yönetimi sisteminin sürekli ve sürdürülebilir şekilde gelişimini sağlamayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi sağlamayı,
  • Çevreyi koruma prensibimizi; bölgemize, ülkemize ve dünyaya yaymayı,
  • Tüm paydaşlarımıza çevre bilincini aşılamak ve örnek olmayı,
  • Ülke kaynaklarının daha verimli kullanılması kapsamında, enerji ve malzemenin verimliliğini,
  • Üreteceğimiz yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmayı,
  • Çevreye zarar verebilecek istenmeyen bir durum ortaya çıktığında resmi kurumlara bildirimde bulunmayı, durumu ortadan kaldırmak ve çevresel etkilerini yok etmek ya da azaltmak için bu kurumlarla ortak çalışmayı taahhüt ediyoruz.