Sosyal Sorumluluk Politikamız

Sosyal Sorumluluk Politikamız

GCA ticari faaliyetini sürdürdüğü yargı alanı sınırları dâhilinde yerel ve ulusal tüm kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edecektir.

Çocuk İşçi: GCA, işletmesinde herhangi bir yargı alanı dâhilinde yasal çerçevede asgari çalışma yaşının altında bulunan hiçbir kişiyi istihdam etmez.

Birleşme ve Toplu Görüşme Özgürlüğü:  GCA işletmesindeki işçilerin sendika kurma ya da kendi tercihleri doğrultusunda bir sendikaya katılma ve de toplu görüşme hakları tanınmıştır.

Çalışma Saatleri: GCA yerel ve ulusal yasalar ile uyumlu olarak haftalık çalışma saati ve fazla mesai saatlerini düzenlemeyi, yine yasalarla tarif edilmiş fazla mesai ücretlerini ödemeyi ve hafta tatili kullandırmayı ilke edinmiştir.

Ayrımcılık: İstihdam ile ilgili tüm koşullar kişisel özellik ve inançlara göre değil, kişinin iş yapma becerisine göre belirlenir. GCA ırk, renk, milliyet, cinsiyet, cinsel eğilim, din, özürlü olma durumu ve bu gibi benzeri unsurlara yönelik olarak ayırımcılık yapmaz.

Çalışma Koşulları: GCA çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmeliklerine uygun çalışma ortamı sunmaktadır. İçilebilir su, temiz ve yeterli tuvalet ve banyo, yeterli havalandırma, yangın çıkışları, güvenlik ekipmanları, acil yardım üniteleri, yeterli aydınlatma, işçilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması için vazgeçilemez unsurlardır.

Çevre: GCA çevreye verdiği önem sebebiyle aşırı ambalajlamayı azaltan, geri dönüşümlü, toksik olmayan materyaller kullanmayı ilke olarak benimser ve uygular.

Denetleme Hakkı: GCA sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, bu ilkelerin uygulamasını müşteri adına kontrol edecek olan müşteri veya üçüncü şahısların denetimine her zaman açıktır.

Etik Davranış: Dürüstlüğün önemine olan içten inancımız doğrultusunda etik kurallarında gereği olarak personelimizin 3. taraftan hediye kabulü mümkün değildir.