Üye Olduğumuz Dernekler

The European Container Glass Federation
The European Container Glass Federation

GCA, FEVE – Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu’nun üyesi ve Türkiye adına temsilcisidir. FEVE üye şirketleri sektörlerinde yılda 20 milyon tondan fazla cam ambalaj üretmektedir.

https://feve.org
Ambalaj Sanayicileri Derneği
Ambalaj Sanayicileri Derneği

GCA, Türkiye’deki önemli ambalaj sanayicilerini 1992 yılından beri bünyesinde bir araya getiren Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (ASD) üyesidir.

https://ambalaj.org.tr
Ambalajlı Su Üreticileri Derneği
Ambalajlı Su Üreticileri Derneği

GCA, ülkemiz genelinde Ambalajlı Su Üreticilerinin ve Ambalajlı Su Sektörüne yönelik faaliyet gösteren tedarikçi kuruluşların bir araya gelerek oluşturdukları sektörel bir sivil toplum örgütü olan SUDER (Ambalajlı Su Üreticileri Derneği) üyesidir.

https://suder.org.tr/
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı

GCA, ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş ÇEVKO Vakfı’nın üyesidir.

https://cevko.org.tr

Destekçisi Olduğumuz Dernekler

Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği
Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği

Türkiye’deki maden suyu tüketimini artırmak, tüketiciyi bilinçlendirmek ve sağlıklı seçimleri tercih etmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş olan Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği’nin (MASUDER) GCA adına destekleyicisiyiz.

https://masuder.org.tr

GÜROK Nezdinde Destek Olduğumuz Dernekler

TÜSİAD (Sabancı Üni. ve Tüsiad katkılarıyla İş Dünyası Kadına Şiddete Hayır Diyor!)
TÜSİAD (Sabancı Üni. ve Tüsiad katkılarıyla İş Dünyası Kadına Şiddete Hayır Diyor!)

Rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlamak için kurulan TÜSİAD’ın Sabancı Üniversitesi ile iş birliği üzerinden doğan “İş Dünyası Kadına Şiddete Hayır Diyor!” temelinde kurulan organizasyona GÜROK adına destek veriyoruz.

https://tusiad.org