Yıldız Eğitim Projesi

02.08.2006 tarihinde, şirketimizin 10. kuruluş yıldönümünde doğmuş ve adını Sayın Yıldız Güral’dan almıştır. Projeye, 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında başlanmıştır.

PROJENİN TEMEL AMACI;

Çocuklarına iyi bir gelecek sunmak isteyen şirketlerimizin çalışanlarına yönelik bir kapı açmak ve onları hayata hazırlamak şeklinde oluşmuştur.

İyi bir lisenin, iyi bir üniversitenin anahtarı olduğuna şüphe yoktur.

Bu doğrultuda Proje Orta Öğretim Kurumu Sınavlarına (OKS) yönelik olarak başlamış ve Seviye Belirleme Sınavlarına Hazırlık (SBS) olarak devam etmiştir.

PROJEMİZDE,

 • 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında: 62 Öğrenci,
 • 2007-2008 Eğitim Öğretim yılında: 110 Öğrenci,
 • 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında: 124 Öğrenci olmak üzere toplamda 296 öğrenciye eğitim verilmiştir.
 • 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında 117 öğrenci eğitim almıştır.

PROJENİN HEDEFLERİ,

 • Eğitim gören öğrencilerimizi Seviye Belirleme Sınavlarına hazırlamak,
 • Okullarındaki başarılarını arttırmak,
 • Sosyalleşmelerine katkıda bulunmak,
 • Kendilerine olan özgüvenlerini arttırmak,
 • Topluma yararlı fertler haline gelmelerine aracı olmak,
 • Entelektüel zekalarına katkıda bulunmak,

Türkiye’yi muasır medeniyetlerin de üzerine taşıyacak bir neslin yetişmesinde şirket olarak üzerimize düşen görevimizi yerine getirmek şeklindedir. Kurs başında seviye tespit sınavı yapılmakta olup, sınav sonuçlarına göre öğrenciler aşağıda görülen şekilde sınıflara ayrılmıştır.

 • 8.Sınıf-3 seviye sınıfı
 • 7.Sınıf-3 seviye sınıfı
 • 6.Sınıf-2 seviye sınıfı