BM Sürdürülebilir Kalkınma Araçları

Evrensel eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmayı, gezegenimizi korumayı ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını hedeflemektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin arka planı hakkında daha geniş bilgi için burayı tıklayın.

GCA olarak çalışmalarımız Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden özellikle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sorumlu Üretim ve Tüketim ve Sudaki Yaşam hedefleri üzerinde yoğunlaşmaktır.

5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Stanford Üniversitesi’nin yapmış olduğu sosyal inovasyon incelemesi sonuçlarına göre ekonomik cinsiyet eşitliğine ulaşmanın 257 yıl alacağı belirtilmektedir. GCA olarak şirketimizdeki politika ve uygulamalarımızla kadın veya erkek tüm potansiyel adaylarımıza eşit şans tanımaya ve kadın çalışanlarımızın eşit haklar ile kariyerlerinde ilerlemelerine destek olmaya çalışıyoruz.

Bununla birlikte, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında Gürok Grup düzeyinde Sabancı Üniversitesi ve TÜSİAD’ın katkılarıyla İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı projesine katkı sağlıyoruz. İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi, 2013 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından çalışanların yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturulması ve iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddeti azaltıcı en iyi uygulamaları, araç ve yöntemleri yaygınlaştırmaları üzerine tasarlandı. Proje kapsamında 2016 yılı itibari ile şirket uygulamalarına başlandı. Pilot uygulama rehberi kullanarak aile içi şiddet konusunda bir şirket politikası oluşturacağını taahhüt eden bizim gibi gönüllü şirketlerin ‘uygulayıcı şirket’ olarak süreç boyunca desteklenmesini ve izlenmesini kapsamakta.

12 Sorumlu Üretim ve Tüketim

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden bir diğeri olan Sorumlu Üretim ve Tüketim maddesi kapsamında GCA olarak FEVE liderliğinde tasarlanan Geleceğin Fırını Projesi’nde yer almaktayız.

Dünyanın %80 yeşil enerjiyle çalışan ilk hibrit elektrikli büyük ölçekli cam ergitme fırınını hayata geçirmek adına GCA’nın içinde bulunduğu Avrupalı 19 büyük global cam ambalaj üreticisi FEVE liderliğinde bir araya gelmiştir.

Mevcut fosil yakıtlı enerji kaynaklarının yerini alması planlanan fırının, cam ambalaj üretiminde toplam CO₂ emisyonunu %50 oranında azaltması bekleniyor. Yeni teknoloji ile yüksek seviyelerde geri dönüştürülmüş cam kullanarak tek fırında günde 300 tondan fazla cam ergitilebilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

14 Sudaki Yaşam

Bu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, denizler, okyanuslar ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik olarak belirlenmiştir. Sudaki Yaşam Hedefi ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Denizlerin ve diğer su kaynaklarının korunması insanların gelirlerinin artmasını ve sağlıklarının iyileşmesini sağlayarak yoksullukla mücadeleye güç katar. Aynı zamanda su kaynaklarının sağlığını korumak iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına ve suda yaşayan canlıların ortama uyumunu kolaylaştırıcı etki sağlar.

Bunun yanı sıra, denizler ve diğer su kaynakları tek hücreli organizmalardan en büyük canlılar olan mavi balinalara kadar birçok canlıya ev sahipliği yaptığından dolayı, su kaynaklarındaki canlı ekosistemini de koruyabilmek adına dünya genelinde bu hedef kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

GCA olarak halihazırda yüzde yüz ve sonsuz kez kendisine geri dönüştürülebilen cam ambalajların, deniz canlılarının yaşam alanlarının korunmasında, geleceğin sürdürülebilir malzemesi olarak önemli bir rol oynadığının bilincindeyiz. Yaptığımız çalışmalarla gurur duyuyor ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu hedefe yönelik olarak yıllardır devam ettiğimiz bilinçlendirme aktivitelerinin yanı sıra bu sene 14 Nisan Dünya Yunus Günü kapsamında dünya genelinde yunusların korunması ve yaşam alanlarının sürdürülebilirliği için yapılan çalışmalara katkıda bulunabilmek amacıyla tüm GCA çalışanları adına yunus evlat edinme projesini gerçekleştirdik. Küçük adımların büyük sonuçlar doğuracağı gerçeğiyle hareket ederek, dünya genelindeki doğal yaşam alanlarının sürdürülebilirliği için sorumlu davranmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

 

GCA Çevre Verileri ve Süreçleri

GCA Fabrikamızın geçmiş yıllara yönelik sera gazı emisyonları ve atık verileri güncel olarak tutulmaktadır.

Sera Gazı Emisyonları: Süreç tarafımızdan takip edilerek, her yıl emisyon izleme planı kontrol edilir, gerekli ise revize edilir. Yıllık veriler alınarak hesaplama yapılarak, sera gazı emisyon raporu oluşturulur. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluş tarafından denetim geçirilerek süreç tamamlanır.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında ambalaj üreticileri yönetmelikte belirlenen oranlarla geri dönüştürülmüş malzeme kullanması gerekmektedir (Geri dönüştürülmüş malzeme dışarıdan aldığımız cam kırığıdır. Atık cam kırığı değildir). Söz konusu kullanıma ilişkin 3 aylık periyotlar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildirim yapılmaktadır.

GCA tesisimiz cam ambalaj üreticisi olmakla birlikte, ürünlerini piyasaya ayrıca ambalajlayarak sunduğu için aynı zamanda piyasaya süren konumundadır. Her yıl ambalaj beyanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı online sistemi üzerinden yapılmaktadır. Piyasaya sürülen ambalaj beyanın ilgili yönetmelikte belirlenen oranlarda ambalajları bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar aracılığı ile belgelendirilerek, geri dönüşümü sağlanır (Yetkilendirilmiş kurul ile sözleşme yapılarak firmamız adına toplatılması sağlanır.) Süreç, ambalaj belgelendirme olarak geçmektedir. Ambalaj beyanı ve belgelendirmesi ana firma üzerinden yapılmakta, yapılan beyan GCA tesislerimizi de kapsamaktadır. Kağıt-karton ve plastik ambalajların belgelendirmesi gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve FEVE Nezdinde Yürüttüğümüz Projelerden Bazıları:

İklim değişikliği, sera gazı etkisi, küresel ısınma ve karbon salımı gibi terimlerle günlük hayatta karşılaşılma sıklığı gün geçtikçe artıyor. Güncel uluslararası ve ulusal gelişmeler ışığında bu terimlerin mevcut sosyal ve ekonomik düzenleri farklı bir yöne götürdüğünü görüyoruz. Çevresel mücadele hususunda AB önceki taahhütlerini daha geniş ve daha etkili bir şekilde yeniden düzenlemeyi amaçladığı yol haritasını 11 Aralık 2019’da Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal) ismi ile tekrar gündeme getirmişti.

Çevre kapsamında mega değişimin gerçekleşmesi için çaba gösterilmesi gereken iki ana konunun iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik olduğuna inanıyoruz. Şirketlerin büyüme vizyonları, kullandıkları kaynakların hassas kullanımı ile paralellik göstermelidir. Çünkü yeşil mutabakat ile malzeme, tedarik zincirindeki verimlilik, üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet gücünü artıracak iş modellerinin finansal tablolara daha çok yansıyacağını ön görüyoruz.

Haziran 2020’de AB tarafından aynı konu özelinde ortaya konulan büyüme modelinde ise özellikle uzun vadeli tedarik zincirindeki gelişimlerin yaşanması gerektiği vurgulandı. GCA olarak çevre dostu teknolojileri yakından takip edip gerekli yerlerde kendimizi adapte ederek; gelecek için Ar-Ge ve inovasyona yatırım yaparak sanayinin yenilenmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu kapsamda kurulduğumuz günden bu yana üyesi ve Türkiye’de tek temsilcisi olduğumuz Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Derneği (FEVE) ile günümüzde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.