Bunları Biliyor muydunuz?

 • Cam ambalajların ortalama %25’inin geri dönüşümlü cam olabilmesi mümkündür.
 • Yeşil maden suyu şişelerinde geri dönüşüm oranı %90’lara kadar çıkabilmektedir.
 • İki adet şişeyi geri dönüştürdüğümüzde yaklaşık olarak;
  • 1 litre suyu kaynatmak için harcanan enerji miktarı kadar tasarruf etmiş oluruz.
  • 1 cam şişeyi geri dönüşümle üretime kazandırdığımızda
  • Bilgisayarımızı 25 dakika çalıştıracak enerjiden tasarruf ederiz.
  • 100 watt’lık bir ampulü 1 saat kullanacak enerjiyi tasarruf etmiş oluruz.
 • İngiltere şu anda cam ambalajların %50’sini geri dönüştürmektedir.
 • Bu oran Finlandiya ve İsviçre’de %90’lara ulaşmaktadır.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN CAMI ERGİTMEKTE HARCANAN ENERJİ İLE;

 • Bir cam şişeyi geri dönüşüme göndererek bir televizyonun 1,5 saatte harcayacağı kadar enerji tasarruf etmiş oluruz.
 • Geri dönüşüm CO2 emisyonunun azaltılmasına yardımcı olur. Tasarruf edilen enerjinin yanı sıra her ergitilen 1000 ton camda, yaklaşık 314 ton daha az CO2 atmosfere salınır.
 • Geri dönüşüm tabiatı korur. Geri dönüşümlü cam kullanarak tonlarca hammadde kullanımı azaltılmış olur.
 • Geri dönüşüm atık depolama alanlarının azalmasına katkı sağlar. Çünkü geri dönüşüme gitmeyen her cam ambalaj atık depolama alanında hatırı sayılır bir yer kaplayacaktır.
 • Geri dönüşüm, toplum bilincini artırarak çevreyi daha çok koruyan tüketiciler haline gelmemizi sağlar.

DÜNYA GENELİNDE ORTALAMA BİR AİLENİN YILDA YAKLAŞIK 330 CAM ŞİŞE VE KAVANOZ KULLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜRSE CAM AMBALAJLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNEMİ DAHA İYİ ANLAŞILABİLİR.

Group40092.jpg