İK Politikamız

İK Politikamız

GCA olarak, İnsan kaynağının en önemli sermayemiz olduğunun bilinci ile her geçen gün bu değeri daha etkin hale getirebilmek için çaba gösteriyoruz.

Ana Hedefimiz:

Çalışanlarımızın sürekli gelişim göstermeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için, gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak; çalışanlarımız için adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesini sağlamak, İnsan Kaynakları olarak ana hedefimizdir.