Performans ve Kariyer Yönetimi

Performans ve Kariyer Yönetimi

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Şirketimizde 360° performans değerlendirme yöntemi uygulanmakta olup yetkinlik ve hedef bazlı değerlendirme yapılmaktadır.

Değerlendirme sürecimiz İnsan Kaynakları Portalı üzerinden online olarak yürütülmektedir. Çalışanlarımız, değerlendirme sürecinin tüm aşamalarını bu portal üzerinden takip edebilmektedirler.

Performans değerlendirmelerinde geri bildirim süreçlerinin prosedürlerimize uygun ve doğru ilerlemesi açısından şirketimize katılan tüm çalışanlarımıza geri bildirim eğitimi aldırarak onlara geri bildirim vermenin sırlarını öğretiyoruz. Böylece 360 derece performans sistemini diğer geleneksel yöntemlerden ayıran en önemli husus olan geri bildirim verme sürecini etkili şekilde yönetmeye çalışıyoruz.

Eğitim ve Kariyer Planlama Süreçleri

GCA’da performans değerlendirme sürecimizin en önemli çıktıları eğitim planlama sürecine ve kariyer planlama sürecine olan katkılardır. Yapılan değerlendirmeler, çalışanlarımızın geliştirmesi gereken yönlerini gerekçeleriyle ortaya koymakta olup; bu yönlerin geliştirilmesi için kişisel eğitim planı oluşturulmaktadır. Öte yandan, yapılan değerlendirmeler çalışanlarımızın başarılarını terfi ile taçlandırarak kariyer planlarına katkıda bulunmaktadır.