Camı Neden Geri Dönüştürmeliyiz?

Hammadde kaynaklarının tükenmeye başlaması, geri dönüşüme verdiğimiz önemi artırmaktadır.

Üretim aşamalarında maliyeti büyük ölçüde düşüren geri dönüştürülmüş cam, hem doğadaki hammadde kaynaklarının tüketiminin önüne geçilmesi hem de tüketiciye uygun fiyatlı ürünlerin ulaşması için göz ardı edilemez bir fırsattır.

Bir ürünün sadece %10 geri dönüştürülmüş cam kullanılarak üretilmesi, tamamı hammadde kullanılarak üretildiği zamanki süreçten, %3 daha az enerji tüketir. Hem üretici hem de tüketicinin bilinçlendirilmesi, üretim ve tüketim faaliyetlerinde cam materyali gibi geri dönüştürülebilir materyallerin kullanımına teşvik edilmesi, devletler ve toplumların önemli öncelikleri arasında yer almalıdır.

Türk Araştırma Enstitüsü’ne (TÜİK) göre, 2008’den başlayarak geri dönüşüm faaliyetlerine yapılan yatırım ve Ar-Ge projelerinin sonucunda, 2016 yılında geri dönüşümden kazanılan enerji miktarı %0.6 dan %8.6’ya çıkmıştır.

Geri dönüştürülmüş materyallerin üretim aşamalarına entegrasyonları, hammadde işlenme süreçleriyle karşılaştırıldığında, çok daha az sera gazı salınımı ve enerji tüketimi özelliği göstermektedir. Bir ürünün hammadde yerine geri dönüştürülmüş camla üretilmesi, CO2 ve diğer sera gazlarının salınımını %40, okyanus ve denizleri kirletme oranını ise %20 azaltmaktadır.

Atık alanları, büyük metropollerin ürettiği yüksek miktardaki atığı içinde barındırır. Bu atıkların ne yazık ki ayrıştırılıp geri dönüştürülmemesi, insan sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu kötü durumun önüne geçilmesi için vatandaşlar olarak bilinçli davranmalı, ambalaj ve diğer atıkları ayrıştırıp geri dönüşüm kutularına atmalıyız.

GCA'nın müşterilere sağladığı yüksek kaliteli ürünler, üretim ve kalite kontrol süreçlerinde birçok kez denetlenmektedir. GCA'nın sunduğu yüksek kalite standartlarına uymayan ürünler, tekrar ergitilmek üzere fırına eklenmektedir.

 

Kaynak:

https://sciencing.com/can-recycling-prevent-pollution-7455182.html

Camı Neden Geri Dönüştürmeliyiz?

 

16.02.2022