Camın Tarihi ve Yaygınlaşması

Cam bir diğer adıyla sırça; saydam ya da yarı saydam, çoğunlukla sert ve kırılgan yapısıyla farklı biçimlerde karşımıza çıkan bir çeşit malzemedir. Geçmişten günümüze dek, cam maddesi olarak keşfedilmiş eserlerden anlaşılan, camın Mezopotamya ile başlayıp ve Mısır’dan Anadolu’ya kadar ulaşmış olduğudur.

Elde edilen arkeolojik verilere göre cam ilk kez MÖ. 4. milenyumda şeffaf sır şeklinde karşımıza çıkmaktadır. MÖ. 3. Milenyumun sonlarına doğru ise boncuk olarak kullanıldığı görülmüştür. MÖ. 3. Milenyumun sonlarına doğru bir Sümer Şehir Devleti olan ve Mezopotamya’da bulunan Ur Kentinde, resmi bir yapıtın envanter listesinde “an-zah-hu” (cam) ve an-zah (kase) kelimelerinin kayıtlara geçtiği bilgisine ulaşılmıştır.

 

Camın Tarihi ve Yaygınlaşması

 

16.03.2022