İklim Değişikliği İnsanlığı Nasıl Etkileyecek?

İnsanlık var olduğu ilk andan itibaren kendi çevresi ve dünyayı etkileyen eylemlerde bulunmuştur. Uzun bir süre boyunca bu eylemler doğanın kendini yenileyebilecek gücünü etkileyecek seviyede olmadığından doğamızda kalıcı bir tahribat yaratmamıştır.

 

18. yüzyılda başlayan Sanayi Devrimi ile birlikte artan sera gazı etkisi iklim değişikliğinin önemli sebeplerinden bir tanesidir. Sanayi Devrimi ile üretimin hızla artması, zararlı kimyasalların aşırı kullanımı, zararlı atıkların doğaya atılması Dünya’nın dengesini bozmakta ve iklim değişikliğinin bir parçası olmaktadır.

 

Peki iklim değişikliğinin insanlığa ne gibi etkileri olacak?

 

İklim değişikliği; toprağı, tarımı ve hayvanları olumsuz etkileyeceğinden ötürü yetersiz beslenmeye yol açacak ve bu da bebek ve yetişkin ölümlerini çoğaltacaktır.
 

Geri dönüştürülebilir atıkların bilinçsiz bir şekilde doğaya bırakılması suları kirletmekte ve zehirlemekte ve bu da suyla bulaşan hastalık ihtimalini artırmakta ve sudaki canlılığı tehdit etmektedir.

 

Ozon tabakasının zarar görmesinden dolayı, güneş ışınlarının zararlı etkileri sonucunda insanlarda buna bağlı hastalıkların görülme sıklığı artacaktır.

 

Artan ortalama hava sıcaklığı ve doğamızı kirleten kimyasallar sebebiyle insanlarda kalp ve damar hastalıkları daha sık görülmeye başlanacaktır.

İklim Değişikliği İnsanlığı Nasıl Etkileyecek?

 

28.10.2022