Şimdi Enerji Tasarrufu Zamanı

Enerji tasarrufu haftası, günümüzün en önemli kaynaklarından olan enerjinin bilinçli bir şekilde ve gerektiği kadar kullanılmasını öğretmeyi amaçlamaktadır. Enerjinin aşırı kullanımı sonucu gelecek nesilleri zor durumda bırakacak bir durum oluşacağının bilincini yaratmak için her sene Ocak’ın ikinci haftası kutlanmaktadır.

Enerji tasarrufunun sağlanabilmesi için sadece kullanılmayan ışıkların söndürülmesi veya konutlarda yapılabilecek kısıntılar yeterli olmamaktadır. Bunun sebebi, konutlarda gerçekleşen enerji tüketiminin neredeyse iki katının endüstriyel boyutlarda kullanılıyor olmasıdır. Endüstriyel düzeyde yapılabilecek en iyi tasarruf planı, geri dönüşümdür. Bu plana en iyi uyan ve neredeyse limitsiz bir geri dönüşüm potansiyeline sahip olan materyallerden biri de; camdır.

Geri dönüşüme kazandırılan cam, sıfırdan cam üretmekten daha düşük seviyelerde enerji harcanmasına yol açar. Sadece bir cam şişenin geri dönüştürülmesi ile 100 watt’lık bir ampulü 1 saat kullanacak, bilgisayarımızı 25 dakika çalıştıracak enerjiyi tasarruf etmiş oluruz.

Camın geri dönüştürülmesinin kazançları enerji tasarrufu ile sınırlı kalmamaktadır, aynı zamanda CO2 emisyonunun azaltılmasını sağlar. Geri dönüştürülen 1000 ton camda, yaklaşık 314 ton daha az CO2 atmosfere salınır. Camın geri dönüşümü ile hem hammadde kullanımını azaltmış olur ve değerli cam atığın atık depolama alanlarında yer kaplamayarak sayılarının azalmasına katkıda bulunur; hem de toplumca konu hakkında bilincimizi arttırarak çevreyi korumaya önem veren tüketiciler haline gelebiliriz.

Kaynaklar:  www.gca.com 

https://www.iea.org/data-and-statistics

https://www.norcalcompactors.net/advantages-and-disadvantages-of-glass-recycling/

Şimdi Enerji Tasarrufu Zamanı

 

22.12.2021