Tarihteki İlk Cam

Cam, tarih boyunca birçok farklı formda kendini göstermektedir. Üzerinde tarihi yazılı en eski cam, M.Ö. 1551 -1527 yıllarında yaşayan Firavun Amenhotep’e ait bir boncuktur. Ardından, camın bir kap formu olan ilk örnekleri Tell Alalakh Yerleşimi’nde MÖ. 14. yüzyıla ait tabakalarda görülmektedir.

Ticarette kullanıldığının kanıtı olarak ise, MÖ. 14. yüzyılın sonlarına tarihlenen ve Anadolu’nun güneybatı kıyılarının açıklarında tespit edilen Uluburun Batığı gösterilmektedir. MÖ. 5. yüzyılda, Akhaemenid egemenliği altındaki tüm topraklarda özgün biçimlerde ve süslemelerle görülmektedir. Zaman içerisinde kullanımı gittikçe yaygınlaşan cam, Roma Dönemi’nde serbest üfleme tekniğinin keşfi ile toplumun sık sık kullandığı, günlük yaşamda kullanılan bir malzeme haline gelmiştir.

 

Tarihteki İlk Cam

 

30.03.2022