Sürdürülebilir Gıda Platformu Üye Bilgilendirme Toplantısı’na Katıldık

Sürdürebilirlik Akademisi nezdinde faaliyet gösteren Sürdürebilir Gıda Platformu’nun gerçekleştirdiği üç farklı tüketici araştırmasının sonuçlarını paylaştığı toplantıya GCA olarak katılım gösterdik. Toplantıda, gerçekleştirilmiş olan “Sosyokültürel Tüketici Trendi”, “Tüketici Karbon Ayak İzi Farkındalığı”, ve “Gıdada Şeffaflık ve İzlenebilirlik” araştırmalarının sonuçları paylaşıldı. Tüm paydaşlarımızın sürekli olarak memnuniyetini sağlamak vizyonumuz doğrultusunda katılım gösterdiğimiz toplantıda sürdürebilirlik konusunun tüketicinin tercihlerini nasıl ve ne derecede etkilediği, bu etkinin markalar için nasıl fırsatlar oluşturduğu ve markaların stratejilerini tüketici tercihleri doğrultusunda şekillendirebilmek için önem göstermesi gereken konular hakkında değerli içgörüler paylaşıldı.

 

“Sürdürülebilir gelecek için sürdürülebilir gıda” ilkesi doğrultusunda sürdürülebilir gıda ile ilgili konularda bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar yapan Sürdürebilir Gıda Platformu günümüz ve gelecek nesiller için sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda sistemlerine geçiş için çalışmaktadır. Bu doğrultuda, tüketicinin sürdürebilir gıda modelleri hakkında bilinçlenmesi, sektörün sürdürülebilir üretim ve tüketim performansını arttırmak için paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmalar yapmaktadır. Gürok Grup nezdinde üyesi olduğumuz Sürdürebilirlik Akademisi altında faaliyet gösteren Sürdürebilir Gıda Platform’unda grubumuzu GCA olarak geçen yıldan beri temsil etmekteyiz.

Sürdürülebilir Gıda Platformu Üye Bilgilendirme Toplantısı’na Katıldık

 

27.01.2023