Özel Projeler

ÖZEL TASARIM NEDEN ÖNEMLİDİR?
ÖZEL TASARIM NEDEN ÖNEMLİDİR?

Tasarımcılar, çevremizde gördüğümüz ürünlerin, hayatımızı kolaylaştıran konforun yaratıcısı ve biçimlendiricisi olarak, daha iyi bir dünya yaratmak için çalışırlar.

GCA için tasarımcının gücü, başarılı bir tasarımla çevreye faydalı katkılar sunmasının yanı sıra, tasarımının özellikleriyle de dünyanın geleceğini şekillendirme kabiliyetine sahip olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, yapılan tasarım ve tasarımı ortaya koyan tasarımcı büyük önem kazanır.

Bu gerçeklerin farkında olarak GCA, 25 yılı aşkın tecrübesinin ışığında, cam ambalaj üretimini yenilikçi, ürünün fonksiyonlarını destekleyen ve yaratıcı olarak ürüne hak ettiği değeri sağlayacak nitelikte, ödüllü özel tasarımlarımları ile yeni hedeflerine doğru yol almaktadır.

Unutulmamalıdır ki, her ürün kendini tamamlayacak nitelikte bir ambalaja ihtiyaç duyar ve kendisini gerçek anlamda ancak o zaman tamamlayabilir.

ÜRÜNE ÖZEL TASARIM FARK YARATIR
ÜRÜNE ÖZEL TASARIM FARK YARATIR

Tecrübeli tasarım ekibi talep edilen tasarım ile ilgili ürün özelliklerini detaylı bir şekilde anlamaya çalışır, yanıtlanması gereken soruları tatmin edici bir şekilde cevaplar ve fikirlerin şekillenmesi için doğru önerilerde bulunur, samimi bir üslupla rehberliğini ortaya koymaya çalışır ve iş ortağının karar verme reflekslerini hızlandırmış olur. Alınan bilgi doğrultusunda ürüne özel tasarlanan ambalaj, hem markanın kurumsal inşaa sürecine olumlu katkılar sağlar, hem de ürününe kimlik kazandırarak ayrıcalıklı ve farklı bir konuma taşınmasını sağlar.

GCA Tasarım ve Üretim Ekibinin ortak tecrübesiyle yaratılan özgün projeler, iş ortaklarımıza ürünleri ile ilgili hedeflerine ulaşmada gözle görülür hızlı bir ilerleme sağlar.

DUY, GÖR VE ANLA; BİLGİ ALMA
DUY, GÖR VE ANLA; BİLGİ ALMA

Ürünle ilgili ambalaj tasarım talebinin tasarım bölümümüze ulaşması ile birlikte detaylı brief alma sürecimiz başlamış olur. İş ortağımızla gerçekleştirdiğimiz brief toplantılarımız, tasarım, üretim, iş ortağımızın pazar stratejileri, kurumsal konumlandırması gibi birçok süreçle ilgili bilgi aldığımız detaylı bir analiz değerlendirme toplantısıdır.

Bu toplantıda tasarım ve üretim aşamalarında bizlere ışık tutacak şu soruların yanıtları aranır.

Dolumu yapılacak ürün türü ve özellikleri nelerdir? Ürün hangi pazara hitap edecektir? Ürünün hedef kullanıcı kitlesi kimlerdir? Ürüne hangi hacimlerde çalışma yapılacaktır? Ürünün dolum ve etiketlemesinde üretim kısıtları nelerdir? Ürünün tasarımında öne çıkarılması istenilen kriterler nelerdir?

ARAŞTIRMA SÜRECİ
ARAŞTIRMA SÜRECİ

Tasarım Ekibi alınan brief doğrultusunda iş ortağımızın talep ve ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikte tasarımlar yapmak için araştırma sürecini başlatır. Uluslararası fuarlar, sempozyumlar, güncel ambalaj ve ürün tasarım trendleri, ambalaj tasarım yarışmalarında ödül almış ürünler rutin olarak takip edilir, iş ortağının talepleriyle ilgili olabilecek noktalar tespit edilir. Bunlara ek olarak, ürün ve ürünün yer aldığı sektörle ilgili yurtiçi, yurtdışı pazar ve kategori araştırmaları yapılır, marka kimliğine ve ihtiyacına uygun yaratıcı ve özgün konseptlerin oluşturulacağı tasarım süreci başlamış olur.

Oluşturulan tasarım konseptleri cam ambalaj tasarımı, tanımlayıcı bir unsur olan etiket tasarımı ve deneyim tasarımı gibi ürünün bütün kullanım süreçlerini sergileyecek şekilde hazırlanır.

KONSEPTİN BELİRLENMESİ
KONSEPTİN BELİRLENMESİ

Araştırma sonuçları, iş ortağımızdan alınan brief detayları ve yaratıcı tasarım ekibimizin değerlendirmelerinden elde edilen analiz sonuçları iş ortağımız ile paylaşılır. Bu aşamada ürün özellikleri de göz önünde bulundurularak oluşturulacak tasarımın genel konsept detayları da ana hatlarıyla belirlenmiş olur.

SOYUTTAN SOMUTA; ÖZEL TASARIM
SOYUTTAN SOMUTA; ÖZEL TASARIM

Tasarım ekibimiz, yaratıcı ekipte yer alan tüm destekleyici çalışma arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde, yaratılacak tasarımın katmanlarına şekil vermeye başlar. Oluşturulan tasarımın dili, tasarımı şekillendiren estetik ve kavramsal değerler, ilham veren hareket noktaları aynı zamanda ürünü temsil etme biçimidir. Tasarımın hedef kitleyle kuracağı iletişim, yaydığı enerji, ambalajın etiket tasarımı, kapağı gibi diğer bütünleyici unsurlarla bir araya geldiğinde ortaya koyacağı kurumsal ses tonu da belirlenmiş olur. Bu kritik ve stratejik bütün önemli hareket noktaları yapılacak olan tasarımın birer yapı taşı olarak kullanılır.

Tasarım alternatiflerinin eskiz çalışmaları ileri düzey teknolojiye sahip donanımlar ve tasarım programlarında daha da geliştirilerek seri üretime uygun 3 boyutlu modellere dönüştürülür. Bir sonraki aşamada 3 boyutlu modellerin render görüntüleri alınarak sunum için hazırlanır. Sunum sırasında cam ambalaj tasarımları en yakın değerde ürünü temsil etmesi açısından ürüne özel olarak tasarlanmış etiket tasarımı önerileri ile birlikte sunulur.

Çalışılan her tasarım alternatifi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapılarak Endüstriyel Tasarım Tescili alınır.

HEYECAN DORUKTA; SUNUM
HEYECAN DORUKTA; SUNUM

Tasarım alternatifleri iş ortaklarımız ile yapılan toplantıda tasarımların arkasında yatan hikayeleri ve konseptleri aktarılır. Yüz yüze sunumun mümkün olmadığı durumlarda e-posta yoluyla dokümanlar paylaşılır ve online sunum gerçekleştirilir. İş ortağımızın değerlendirme sürecini takiben geri bildirimler alınır, varsa talep edilen revizyonlar işleme alınır ve tekrar bir sunum dosyası şeklinde iletilir.

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ: PROTOTİPİN HAZIRLANMASI
KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ: PROTOTİPİN HAZIRLANMASI

Tasarım alternatifleri iş ortaklarımız ile yapılan toplantıda tasarımların arkasında yatan hikayeleri ve konseptleri aktarılır. Yüz yüze sunumun mümkün olmadığı durumlarda e-posta yoluyla dokümanlar paylaşılır ve online sunum gerçekleştirilir. İş ortağımızın değerlendirme sürecini takiben geri bildirimler alınır, varsa talep edilen revizyonlar işleme alınır ve tekrar bir sunum dosyası şeklinde iletilir.

VE; ÜRETİM
VE; ÜRETİM

Kusursuz bir üretim için son teknoloji ve otomasyon sistemlerini kullanan GCA, ambalaj ve cam konusundaki deneyimini üretim ve kalite kontrol proseslerinden paketleme proseslerine kadar her aşamada iş ortaklarına yansıtmaktadır. İş ortağımız dilerse kendi tedarikçileri ile birlikte yürüttüğü etiket tasarımı, kapak tespiti ve renk seçimi gibi cam ambalaj haricinde kalan bütünleyici unsurların belirlenmesi ile ilgili de GCA Tasarım Ekibinden danışmanlık 
desteği alabilir.

TASARIMLARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ; YARIŞMALAR
TASARIMLARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ; YARIŞMALAR

Raflarda yerini alan GCA Özel Tasarımları, iş ortağımız onay verdiği takdirde gerekli prosedürler yerine getirilerek ulusal ve uluslararası ambalaj tasarım yarışmalarında aday gösterilir. Başvuru öncesinde ürünün tüm fotoğraf çekimlerinin yapılması, tanıtım yazılarının hazırlanması, başvuru işlemlerinin yapılması ve takibi gibi aşamalar GCA Tasarım Ekibi tarafından yürütülür ve her ödüllü tasarım, yeni tasarım heyecanlarımızın kaynağına dönüşür.