Geri Dönüşümün Hayatımıza Dönüşü

Çöpe attığımız ürünlerin bir daha karşımıza çıkmayacağını düşünürüz. Ancak durum farklıdır. Atık sahalarında biriken çöpler havadan, sudan ve topraktan bize geri dönmektedir. Bu tür çevresel zararların azaltılması için birçok kişi, kurum ve kuruluş geri dönüşüm uygulamasını kullanmaktadır. Tanım olarak kullanım dışı kalmış atıkların çeşitli yöntemlerle ham maddeye dönüştürülmesi işlemi olarak tanımlanan geri dönüşümün üç temel amacı bulunur:

 

  1. Atık sahalarındaki çöpün azaltılmasını sağlayarak hava, su, toprak kirliliğini azaltmak.
  2. Var olan üründen yeni bir ham madde üreterek ekonomik fayda sağlamak.
  3. En önemli amaç olan çevresel amaç, geri dönüşmediği takdirde, doğada kalacak olan çöpün doğadan uzaklaşmasını sağlamak.

 

Kaynak tükenmesini önlemek için cam, kâğıt, alüminyum, plastik, pil vb. maddeler geri dönüştürülebilir. Peki bu maddeleri geri dönüştürmemiz bize ne sağlar?

●       Geri dönüştürülebilir maddeler ekonomik değer oluşturur. Bu durum güçlü ekonominin oluşmasına katkı sağlar.

●       İnsan sağlığına zarar veren çöp atıkların oluşmasına engel olunur.

●       Doğal kaynak kullanımında tasarruf sağlar.

 

Atıklarınızı evinizde ayrıştırarak, geri dönüşüm noktalarına bırakabilirsiniz. %100 kendisine geri dönüşebilen cam ambalaja geçerek, kullanılmayacak hale geldiğinde geri dönüşmesini sağlayabilir, ülke ekonomisine ve çevreye katkıda bulunabilirsiniz.

​​​​​​

Geri Dönüşümün Hayatımıza Dönüşü

 

06.09.2022