Teknoloji

Teknoloji

NNPB (Narrow Neck Press and Blow)

Daha önceleri cam şişelerin iç basınç dayanıklılıklarını sağlamak için kalın cidarlı ve gramajı yüksek şişe üretim tekniği kullanılmaktaydı. İçecek üreticilerinin isteği ve cam şişelerin ağırlığının kullanıcıya negatif etkisi sebebiyle ince cidarlı fakat iç basınç dayanıklılığı kalın cidarlı cam şişelerle aynı seviyede olacak şekilde bir cam üretim tekniğine geçildi.

Açılımı “Narrow Neck Press and Blow” olan bu cam üretim tekniği sayesinde; cam şişe maliyeti, cam şişenin taşınma maliyeti ve hammadde maliyeti düşürülmüştür.

Emhart Glass firmasından tedarik edilen AIS (Advanced Individual Section) cam şişe üretim makineleri, NNPB için özelleştirilmiş ürünlerdir. PPC (Plunger Process Control) sistemine sahip bu makineler sisteme giren her damla cam ürünün gramajını ölçerek gramajın her zaman sabit tutulmasını sağlar. GCA Üretim Tesisinde PPC tekniği sadece cam şişe üretiminde değil, cam kavanoz üretiminde dahi kullanılan bir tekniktir. Bu sayede, üretilen tüm kavanozlar eş ağırlığa sahip olduğundan gramaj hatalarından doğan kayıplar önlenmektedir.

Sıcak ve Soğuk Kaplama

Cam ambalaj üretiminde sıcak kaplama, soğuk kaplamanın astarını oluşturmaktadır. Sıcak kaplama materyalinin ürünün yüzeyinde olabildiğince fazla olması istenirken (>20 ctu), ağız kısmında hiç olmaması (<10 ctu) beklenir. Cam ambalaj üretiminde kullanılan sıcak kaplama makinesi ürün içi hassas ayarları sağlayabilen çok özel bir cihazdır.

Yenileyici Fırın

GCA Üretim Tesisinde kullanılan, yenileyici fırınlar, fırından çıkan atık ısının tuğlaların petek petek örüldüğü bir yapıda ısınarak çıkması ile daha düşük ısı ve daha düşük emisyon sağlanması mekanizması üzerine geliştirilmiştir. Yenileyici fırınlarda, sürdürülebilirliğin sağlanması açısından fırındaki iki farklı ısıtma bölüğü 20 dakikada bir yer değiştirir. Bu yer değiştirme sırasında egzoz ve girişler de yer değiştirdiği için dışarıdan fırın içine hava girişi olur ve bu hava girişi fırın içi ısının düşmesine, dolayısıyla yakıt tüketiminin artmasına neden olur. Ancak atık havadan dolayı 1100-1200 °C’ye kadar ısınmış olan yenileyici yapı sayesinde dışarıdan gelen havanın ısınması sağlanır ve dolayısıyla yakıt tüketiminde tasarruf sağlanmış olur. GCA Üretim Tesisinde yenileyici fırın çevreye en uyumlu ve en ekonomik yakıt olan doğal gaz ile çalıştırılmaktadır. Sürekli çalışan bu fırında olası bir yakıt azalmasına karşın tesisimizde saniyeler içinde diğer yakıtlarla da çalışabilecek bir düzenek mevcuttur.