GCA, Çevko'nun Düzenlediği AB Döngüsel Ekonomi Paketi Çalıştayına Katıldı

GCA yetkilikleri, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı’nın (ÇEVKO) düzenlediği AB Döngüsel Ekonomi Paketi konulu çalıştaya katıldı. Çalıştayda, AB Komisyonu tarafından Aralık 2015’te hazırlığı tamamlanan AB Döngüsel Ekonomi Paketi’nin, hammaddelerin temininden üretim süreçlerine; belediye atıkları ile ambalaj, gıda, inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi, depolama sahaları, deniz çöpü, genişletilmiş üretici sorumluluğu ilkeleri ile mali teşvikleri gibi birçok önemli konu ele alındı.

Bir cam ambalaj üreticisi olarak atık ve geri dönüşüm yönetimi süreçlerine önem veren GCA, 17 Temmuz 2018 günü ÇEVKO tarafından düzenlenen "AB Döngüsel Ekonomi Paketi" konulu çalıştaya katıldı. Çalıştaya, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği (EXPRA) Kurumsal İlişkiler Müdürü Monika Romenska, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerin yanı sıra ÇEVKO Vakfı üye kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli kuruluş, birlik ve derneklerin yöneticileri de katılım sağladı.

AB Döngüsel Ekonomi Paketi, hızla artmakta olan dünya nüfusu, ürün ve hizmetlere duyulan talep karşısında dünyanın kaynaklarının kısıtlı olduğu noktasından hareketle, dünyada “al-kullan-at” süreçlerini içeren doğrusal ekonomiden “sürdürülebilir üretim - sürdürülebilir tüketim - geri dönüşüm” süreçlerini içeren döngüsel ekonomiye geçişi öngören bir yapıdır.

ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER HAZİRAN 2018’DE KABUL EDİLDİ

AB Döngüsel Ekonomi Paketi konulu çalıştayda, AB Komisyonu tarafından Aralık 2015’te hazırlığı tamamlanan AB Döngüsel Ekonomi Paketi’nin, hammaddelerin temininden üretim süreçlerine; belediye atıkları ile ambalaj, gıda, inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi, depolama sahaları, deniz çöpü, genişletilmiş üretici sorumluluğu ilkeleri ile mali teşvikleri gibi birçok önemli konu ele alındı. Atık yönetimiyle ilgili bir dizi yasal düzenleme ise Haziran 2018’de kabul edildi. Buna bağlı olarak çalıştayın önemli konu başlıklardan biri “genişletilmiş üretici sorumluluğu” konusu oldu. Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu konusunda işletmelerin birbirlerinin atıklarını kaynak olarak kullandığı uygulamaların döngüsel ekonomi bakımından önemi vurgulanarak, Türkiye’de bu konuda İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından başlatılan “Materials Marketplace” projesi hakkında bilgi paylaşıldı.

Atıkların kaynağa dönüştürülmesi kaynak verimliliğini artırmanın ve döngüsel ekonomiye doğru yol almanın en önemli unsurlardan biridir. AB Döngüsel Ekonomi Paketi’nde ambalaj atıklarına ilişkin 2030’a kadar %75’inin geri dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda, 2030 Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri ve deniz çöpüyle ilgili mevcut AB hedefi doğrultusunda atık düzenlemelerinin uygulanması ile deniz çöpünün en az %25 azalacağı öngörülmektedir.

AB KOMİSYONU’NUN ÜRETİM SÜREÇLERİ İÇİN SUNDUĞU DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

Döngüsel Ekonomi Paketi içinde yer alan Eylem Planı’nın ürünün yaşamı ile ilgili tüm evreleri kapsamakta. Bu evrelerin üretim, tüketim, atık yönetimi ve ikincil hammadde pazarını içermekte. Üretim süreçlerinde atık yönetimine ilişkin AB Komisyonu; sanayi sektörlerinde en iyi atık yönetimi ve kaynak verimliliği uygulamaları hakkında rehber hazırlayacak, hammaddelerin geri kazanımını sağlamak için maden atıkları hakkında en iyi uygulamaları teşvik eden kılavuz yayımlanacak, endüstriyel sembiyozu kolaylaştırmak ve AB’de bu konuda haksız rekabetin önlenmesi için atıklarla ilgili değişiklik yapılacak düzenlemelerde yan ürünlerle ilgili kurallar tanımlanacak.

GCA, Çevko'nun Düzenlediği AB Döngüsel Ekonomi Paketi Çalıştayına Katıldı

 

17.07.2018